Cos de cumparaturi

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Actualizare 26.05.2021

Prin furnizarea informaţiilor personale pe site-ul nostru, sunteţi de acord cu practicile de manipulare a informaţiilor descrise în această politică de confidenţialitate.

Această politică de confidenţialitate se aplică şi în cazul informațiior personale pe care le colectăm prin alte mijloace şi pe care le adăugăm la informaţiile personale colectate prin operarea şi livrarea serviciilor şi a produselor noastre.

Această politică de confidenţialitate este incorporată şi este supusă Termenilor şi Condiţiilor noastre de funcţionare.

Prin prezenta politica de confidentialitate definim felul in care noi colectam, stocam si utilizam orice tipuri de date personale cu care avem contact prin accesarea de catre dumneavoastra a website-ului www.bijuteriileimperial.ro si este in conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016;
Datele cu caracter personal pe care ni le puteti furniza in interactiunea cu noi pot fi in urmatoarele scopuri: pentru identificare, incheire contracte, newsletter, indeplinire obligatii legale (ex.: nume, numar de teleon, adresa posta electronica, orice alte informatii care pot identifica persoanele prin raportare la unul sau mai multe elemente proprii identitatii sale fizice, genetice, psihice, economice, sociale, etc.);
Precizam ca nu colectam date personale de la minori decat cu consimtamantul expres al parintilor sau reprezentantilor legali. In situatia in care astfel de date au fost colecate in mod accidental le vom elimina imediat;
Operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le derulam: colectare, inregistrare, organizare, stocare, adaptare, modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, stergere etc.;
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate prin terti, cum sunt: furnizorul serviciilor de e-mail/interne, care poate stoca date pe serverele Microsoft Corporation, furnizorul programului de facturare si prestatorul serviciilor de contabilitate; institutii bancare; prestatorul serviciilor de specific tehnologiei informatiei, autoritati si institutii publice, colaboratori.
Prelucram datele cu caracter personal pe baza urmatoarelor temeiuri legale:
Prin acordarea consimtamantul dumneavoastra in acest sens exprimat prin abonarea la newsletter sau acceptarea primirii acestuia pana la dezabonarea prin informare expresa in acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor);
Prin executarea Contractului sau incheierea unui contract cu o persoana/client (art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD);
indeplinirea obligatiilor legale care ne revin (art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD);
indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public, atunci cand prestarea serviciilor implica o asemenea operatiune (art. 6 alin. (1) lit. (e) din RGPD);
interesele legitime urmarite de de catre noi (art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD).

Cu privire la newslettere și e-mail-uri, mentionam ca, daca ne comunicati
adresa dumneavoastră de e-mail din orice motiv sau in orice situatie, datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri si mail-uri. Va putem trimite si orice alte tipuri de comunicări referitoare la evenimente, informari, servicii, anunturi.

Referitor la drepturile persoanelor vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date – puteti obtine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective;
  • Dreptul la rectificare – puteti obtine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveti dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);

• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • Dreptul la restricționarea prelucrării – aveti dreptul de a contesta exactitatea datelor, pentru perioada în care putem verifica exactitatea acestora, sau prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, daca prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • Dreptul de a formula o plangere si de a va adresa autoritatilor jurisdictionale.

Pentru orice informatii legate de GDPR, precum si pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă semnata la adresa de e-mail office@bijuteriileimperial.ro.

Nu putem fi considerati responsabili pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia.

Este posibil să colectăm informaţii furnizate de dumneavoastră, atunci când alegeţi să le oferiţi prin intermediul site-ului www.bijuteriileimperial.ro, inclusiv atunci când ne trimiteţi un e-mail care pune o întrebare – acesta se înregistrează pentru a vă răspunde solicitării şi pentru a vă trimite notificări precum: participare la un eveniment, completarea unui formular, înştiinţare cu privire la oferte, materiale de marketing, buletine de ştiri, etc.

Folosim informaţii personale pentru a stabili şi îmbunătăţi relaţia noastră cu dumneavoastră. Putem folosi informaţii personale pentru a opera, furniza, îmbunătăţi şi menţine site-ul web-; pentru a preveni folosirea abuzivă şi frauduloasa a site-ului nostru;, pentru a trimite informaţii, inclusiv prin e-mail, despre produsele şi serviciile noastre; pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi pentru alte scopuri ale serviciilor pentru clienţi sau interne.

Pe site-ul www.bijuteriileimperial.ro, este posibil să folosim datele colectate în mod pasiv pentru a monitoriza valorile agregate ale utilizării site-ului web, cum ar fi numărul total de vizitatori şi paginile vizualizate.

Folosim Google Analytics pentru a analiza site-ul, pentru a ne ajuta să luăm decizii în cunoştinţă de cauză. Puteţi revizui informaţii despre practicile Google privind confidenţialitatea în ceea ce priveşte Google Analytics la http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Drepturi de autor

© Copyright Toate drepturile rezervate.

Site-ul www.bijuteriileimperial.ro este administrat de S.C. QUANTA INC S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Aleea Arinii Dornei, nr. 14, Romania, Nr. inreg. Reg. Comertului: J40/6434/2021, CUI: 44076469

Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al SC QUANTA INC SRL.

Este strict interzisă utilizarea acestui Site în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia, sau pentru a discredita/hărțui proprietarul, clienții săi și/sau serviciile oferite.